X

RÉSERVEZ VOTRE EXPÉRIENCE


Les groupes sont de minimum 4 personnes et maximum 6 personnes.

Si votre groupe est plus petit ou plus nombreux, contactez-nous.

X

OFFREZ UNE EXPÉRIENCE EMPORDÀLOVERS

Pour offrir une expérience, choisissez un itinéraire, le nombre de participants et indiquez vos coordonnées.

Le cadeau a une validité d’un an à partir de la date d’achat, et le/la bénéficiaire peut modifier l’itinéraire à condition que le montant reste inchangé.

Écrivez nous : info@emporalovers.cat

Dades de la persona a qui li regales l’Experiencia
Vos données

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació completa dels termes i condicions presents en aquest avís legal.

DOMICILI EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL té el seu domicili social situat al C/ Sant Antoni, 18, CP 17744 de Navata (Girona), telèfon 676 360 616 i CIF B55336028. Empresa inscrita al Registre Mercantil de Girona al « Tom 3227, Foli 190, Full GI-64744.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a «continguts» a títol merament enunciatiu els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol contingut audiovisual o sonor, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els « Continguts » ), són propietat intel·lectual d’ EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina web. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

QUANT A L’ÚS DE LA PÀGINA WEB L’usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o davant de tercers, de  danys i perjudicis qualssevol que poguessin causar arran de l’incompliment d’aquesta obligació. Queda expressament prohibit l’ús del web amb finalitats lesives de béns o interessos d’EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o de tercers o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o de tercers.

QUANT ALS CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB L’usuari es compromet a utilitzar els continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser aplicables de conformitat amb el que es disposa a l’apartat de drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari, d’acord amb la legislació vigent, haurà d’abstenir-se de: reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas. Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer. Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la web així com de les bases de dades que EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL posi a disposició dels Usuaris.

QUANT ALS FORMULARIS DE RECOLLIDA DE DADES DE LA PÀGINA WEB Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. Amb aquesta finalitat, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL o a tercers per la informació que faciliti.

QUANT ALS ARXIUS COOKIES S’emmagatzemen al sistema de l’usuari, i permeten personalitzar i facilitar la navegació de l’usuari sense identificar personalment els visitants del web. EXPERIÈNCIES DE TURISMES SOSTENIBLE SL utilitza cookies pròpies, i cookies de tercers.

QUANT A LA RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ L’accés a la web no implica de cap manera l’obligació per part d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través de la mateixa. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d’assessorament o consultoria de cap tipus. EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la web.

QUANT A LA RESPONSABILITAT SOBRE ELS SERVEIS L’accés a la web no implica l’obligació per part d‘EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL de controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Corresponent a l’Usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del web.

QUANT A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL En els casos en què l’usuari proporcionés a l’empresa certes dades de caràcter personal que l’empresa podrà administrar d’una manera automatitzada o no, el titular de les dades autoritza expressament a EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL a tractar informàticament les dades personals subscrites i a incorporar-los a la base de dades d’EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL. El titular tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar les dades personals seves que existeixin emmagatzemades a les bases de dades d’EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL. C/ Sant Antoni, 18, CP 17744 Navata (Girona). Així mateix, autoritza a EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL a cedir les dades personals subscrites a terceres empreses quan la intervenció sigui necessària per satisfer les necessitats anteriorment esmentades. Les dades personals estan totalment protegides segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. En els formularis de recollida de dades, els camps distingeixen entre obligatori i opcional, per tant si l’Usuari no facilita les dades obligatòries corresponents, EXPERIÈNCIES DE TURISME SOSTENIBLE SL podrà denegar el corresponent servei. Prement el botó d’ « enviar » del corresponent formulari, l’Usuari dona el seu consentiment de forma expressa que les seves dades es puguin utilitzar per a l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

LA LEGISLACIÓ APLICABLE en relació al present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola que estigui en vigor en cada moment.


Empordàlovers e-mountainbike
experience

Je veux recevoir les nouveautés d'EmpordàLovers

Pour recevoir les nouveautés d'EmpordàLovers